Privacy- en cookieverklaring AlleFolders

Privacy verklaring

AlleFolders vindt jouw privacy zeer belangrijk en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. AlleFolders waarborgt dit door altijd te handelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy statement van AlleFolders.

De AlleFolders App en de website www.allefolders.nl, hierna te noemen AlleFolders, is ontstaan vanuit het Retail Media Initiatief(RMI). RMI is een vereniging en heeft dan ook geen winstoogmerk. Meer informatie over RMI is te lezen op de website www.retailmediainitiatief.nl. Retail Media Support B.V. is het bedrijf dat AlleFolders voor RMI verzorgt en beheert: Naam bedrijf: Retail Media Support Website: http://www.allefolders.nl Inschrijfnummer KvK: 65804465 BTW-nummer: 856266528B01.

AlleFolders slaat alle informatie die je via AlleFolders ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De informatie die door AlleFolders verzameld wordt bestaat onder andere uit je Account, de aanbieders die je wil volgen, je locatie gegevens en automatisch gegenereerde informatie. Account Voor het aanmaken van favoriete en het instellen van de notificaties van die favoriete folders dien je eerst een persoonlijk account aan the maken. Bij het aanmaken van een account wordt je gevraagd in the loggen door middel van een Facebook account of een Gmail account. Door in the loggen geef je AlleFolders toegang tot de volgende gegevens: - Naam - Profielfoto - Geslacht - Geboortedatum - E-mail address - Woonplaats - Land - Likes Daarnaast kun je via AlleFolders ervoor kiezen informatie en folders te delen met jouw eigen sociale netwerk. AlleFolders kan hyperlinks bevatten waarmee je de app verlaat en op de webiste of app komt van een andere partij; AlleFolders heeft geen zeggenschap of invloed op diensten op websites van derden waarnaar gelinkt of waarop je content of informatie vanuit de app deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten of websites van derden een ander privacy statement en of voorwaarden van toe passing zijn. Dit privacy statement van AlleFolders heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de dienst zijn verkregen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de diensten van derden(zie disclaimer). Aanmaken van favorieten Je kan kiezen folders tot je favoriet the maken en een notificatie the ontvangen zodra een folder online komt. Wij plaatsen de folders dan in jouw tabblad onder favorieten en sturen, indien gewenst een e-mail met de melding dat er een nieuwe favoriet voor je is klaar gezet. Je kunt de favoriet weer makkelijk uitzetten door het hartje aan the klikken. De notificatie kan in de e-mail uitgeschreven worden of onder de instellingen onder menu. Locatiegegevens Wij selecteren de folders die van toepassing zijn op de locatie of regio waar je je bevindt en vragen wij om die reden je locatie. Dit kan op je mobiel door je locatievoorziening aan te zetten of een postcode of woonplaats aan ons op te geven. Deel je jouw locatie ook wanneer je de app niet gebruikt, dan verwittigen we je van de beste promoties en leukste aanbiedingen wanneer je in de buurt van een winkel bent. We gebruiken jouw locatiegegevens voor deze toepassing, het sorteren van de folders, het profileren jou als gebruiker op basis van de winkels die je bezoekt en begrijpen beter de impact van jouw folder interesses. Voor zover AlleFolders deze informatie gebruikt, is die altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt AlleFolders ze?

Door gebruik van de dienst van AlleFolders kunnen cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar een Applicatie stuurt met de bedoeling dat de Applicatie deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. AlleFolders maakt gebruik van technische en functionele(analytische) cookies, die nodig zijn om de dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Applicatie niet op elke pagina opnieuw hoeft in the loggen en onthouden deze functionele cookies de op de Applicatie ingevulde instellingen. Analytische cookies zijn cookies die door ons of derden worden geplaatst om het gebruik en de kwaliteit van de website en de app te meten. Daarnaast kunnen we met de cookies jouw functies van social media bieden en om ons websiteverkeer the meten en the analyseren. Zo kunnen we zien waar onze gebruikers vandaan komen (e-mail, Facebook, Google). Via onze website wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. AlleFolders heeft Google toegestaan de verkregen analytics informatie the gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Je kunt je randapparatuur zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van de Applicatie geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) AlleFolders of dat de dienst van AlleFolders niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten the komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

AlleFolders zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken: • Om jouw gebruik van de dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het aanmaken van favorieten, het volgen van bepaalde Aanbieders en het attenderen van andere Gebruikers op bepaalde content; • Voor marketingdoeleinden; • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van AlleFolders en om the reageren op jouw vragen en feedback; • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen; • Om de Applicatie the beveiligen, aan te passen en te verbeteren; • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toe stemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving. AlleFolders will je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal AlleFolders dat aan jou laten weten. Ook kan AlleFolders je op de hoogte houden van acties die door haar worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van AlleFolders willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de Applicatie of via info@allefolders.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door AlleFolders aan jou wordt gestuurd opgenomen. Gebruik door derden Zonder jouw expliciete toe stemming zal AlleFolders jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). AlleFolders kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toe stemming geeft voor zover het gaat om gehashte gegevens en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan AlleFolders jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

AlleFolders heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij delen nooit jouw persoonsgegevens die je aan AlleFolders verstrekt hebt met derden om jouw privacy the beschermen.

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens AlleFolders over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je een bericht sturen naar info@AlleFolders.nl. AlleFolders zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen. Indien je je Account wenst te verwijderen, kun je een e-mail sturen naar info@allefolders.nl. Wanneer je je Account beëindigt, zal AlleFolders je Account automatisch verwijderen. AlleFolders blijft gerechtigd om overige informatie the gebruiken. Op jouw eerste verzoek zal AlleFolders deze informatie anonimiseren of verwijderen.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou. Mocht je nog vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring dan kun je een e-mail sturen aan info@allefolders.nl Laatst gewijzigd op 26 maart 2021.